Hướng dẫn mua hàng

Bước1: Lựa chọn sản phẩm

Để chọn sản phẩm, hàng hóa cho vào giỏ hàng, bạn có thể click biểu tượng giỏ hàng dưới sản phẩm hoặc "Thêm vào giỏ hàng" 


    Bước 2: Kiểm tra giỏ hàng

    Các bạn bấm vào “Xem giỏ hàng” để kiểm tra và cập nhật số lượng sản phẩm, nếu các bạn muốn thanh toán ngay đơn hàng thì bấm nút “Thanh toán” để chuyển sang Bước 3


Tại cửa sổ giỏ hàng bạn có thể nhập số lượng hàng hóa cần mua cho mỗi mã sản phẩm và bấm nút "Thanh toán" để chuyển sang Bước 3 hoặc bấm "Tiếp tục mua hàng" để trở về trang lựa chọn sản phẩm.

Nếu bạn có các phiếu giảm giá hoặc Voucher các bạn có thể bấm vào "Sử dụng phiếu giảm giá" hoặc "Mua Voucher" để nhập mã giảm giá, mã Voucher.


   

    Bước 3: Thanh toán

    1. Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Oliver Mart
    2. Đối với khách hàng không có tài khoản tại Oliver Mart    Tham khảo Phương thức thanh toán và Cước phí vận chuyển của Oliver Mart để đơn hàng của bạn nhanh chóng được xử lý và vận chuyển. 


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...